DYRYGENCI CHÓRU

Zajęcia z chórem prowadzi troje wykwalifikowanych muzyków: Anna Asińska, Barbara Kucharczyk oraz Marcin Łukasz Mazur – założyciel i kierownik artystyczny.

Marcin Łukasz Mazur

Marcin Łukasz Mazur jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem w 1988 r.). W 2009 r. uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Działalność dyrygencką rozpoczął w 1985 r. Prowadził m.in.: chóry Towarzystwa Śpiewaczego LUTNIA w Warszawie (1985-1996), Orkiestrę im. A. Corellego w Bielsku Białej, chór i orkiestrę PPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie, Chór Filharmonii Gran Canarii w Las Palmas – Hiszpania (1998-2000). Od 2000 pracuje z Grodziskim Chórem Bogorya.
Z chórami LUTNI i z Grodziskim Chórem Bogorya występował wielokrotnie w Polsce i za granicą, zdobywając około pięćdziesięciu nagród na konkursach chóralnych i dokonując prawykonań współczesnej muzyki chóralnej (Kurta Bikkembergsa, Krzysztofa Dziermy, Andrzeja Hundziaka, Andrzeja Koszewskiego, Mariana Sawy, Wilbura Skeelsa, Romualda Twardowskiego).
Z chórem Filharmonii Gran Canarii przygotował kilka wielkich form wokalno-instrumentalnych, m.in. Bacha (Pasję wg św. Jana i Magnificat), Lloyda-Webbera (Jesus Christ Superstar), Mozarta (operę Don Giovanni), Schuberta (Mszę Es-dur) oraz operę dziecięcą Brundibar Hansa Krasy.
Występował w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, w Niemczech, Portugalii, Słowenii, na Słowacji, w Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.
Marcin Łukasz Mazur skomponował kilkadziesiąt utworów chóralnych, oraz opracował wiele pieśni ludowych – głównie kolęd – na różne rodzaje chórów. Większość tych utworów doczekała się publikacji w wydawnictwach: Triangiel, PWM, WSiP, Wychowanie Muzyczne, Cantus Quercus Press, Ferrimontana. Był współzałożycielem i prezesem Wydawnictwa Muzycznego Triangiel (zał. 1991), specjalizującego się w ekskluzywnych wydaniach dawnej i współczesnej muzyki chóralnej.