GRODZISKI CHÓR BOGORYA
(W latach 2000-2005 Grodziski Chór Dziecięcy)

12 września 2000 r. w Urzędzie Miasta Grodziska Mazowieckiego odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział: burmistrz Grzegorz Benedykciński, zastępca burmistrza Maria Grabowska, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Cabanowski, dyrektor Ośrodka Kultury Andrzej Okurowski, prezes Społecznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Grodzisku Mazowieckim Grażyna Pasznik-Śledzińska, dyrektor tejże szkoły Jolanta Szczygielska oraz dyrygent Marcin Łukasz Mazur. Zapadła wtedy decyzja powołania Grodziskiego Chóru Dziecięcego, który niebawem miał zacząć działalność przy miejskim Ośrodku Kultury.
Marcin Łukasz Mazur natychmiast przystąpił do naboru dzieci z grodziskich szkół podstawowych, w ramach którego przesłuchanych zostało ponad ośmiuset uczniów klas III, IV i V. Do udziału w zajęciach zostało zaproszonych około 100 dzieci, z których zgłosiła się ponad połowa, a pierwsza próba Grodziskiego Chóru Dziecięcego odbyła się 21 listopada 2000 r.
Przez dwadzieścia jeden lat działalności chór przeszedł długą drogę od jednogłosowego zespołu dziecięcego do młodzieżowego chóru dziewczęcego, koncertującego z powodzeniem w kraju i zagranicą. Z początkiem 2006 r. Grodziski Chór Dziecięcy zmienił nazwę na Grodziski Chór Bogorya, ponieważ słowo „dziecięcy” nie znajdowało już zastosowania dla młodzieżowego zespołu, którym chór stał się po pięciu latach działalności.
W okresie od 2000 do 2022 roku Grodziski Chór Bogorya ponad 320 razy wystąpił publicznie, wielokrotnie wyjeżdżał za granicę (Austria, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy), nagrał 5 płyt kompaktowych i wziął udział w ponad pięćdziesięciu konkursach i festiwalach chóralnych, zdobywając wiele nagród. Zajęcia z chórem prowadzi dwoje wykwalifikowanych muzyków: Anna Asińska oraz Marcin Łukasz Mazur – założyciel i kierownik artystyczny Grodziskiego Chóru Bogorya.
 

Historia chóru

Lata 2000-2010

Pierwsza próba Grodziskiego Chóru Dziecięcego odbyła się 21 listopada 2000 r. Po pół roku prób, 3 maja 2001 r., chór dał swój pierwszy występ, który uświetnił obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja na Placu Wolności w Grodzisku Mazowieckim. Chór śpiewał wtedy jednogłosowo z akompaniamentem fortepianu. W tym roku dzieci zaśpiewały jeszcze cztery razy, powoli przyzwyczajając się do publicznych występów. Od jesieni 2001 do końca 2002 r. z chórem współpracowała Barbara Paszkiewicz.
W roku 2002 zespół zaczął śpiewać utwory dwugłosowe, w czerwcu wziął udział w XXII Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych w Warszawie. Pierwszy konkursowy występ chóru został niespodziewanie uwieńczony I nagrodą. Sukces ten stał się wielką motywacją do dalszej pracy, w efekcie której w roku szkolnym 2002-2003 chór zdobył jeszcze dwa pierwsze miejsca na regionalnych konkursach muzycznych.
Wielkim przedsięwzięciem Grodziskiego Chóru Dziecięcego było wystawienie musicalu pt. Czarnoksiężnik z Krainy Oz w maju 2003 r. Reżyserem spektaklu był Jerzy Latos, kostiumy zaprojektowała i wykonała Emilia Zadykowicz, a próby z chórem prowadzili Anna Asińska, która od tego czasu stale współpracuje z chórem i Marcin Łukasz Mazur, który sprawował kierownictwo muzyczne i dyrygował przedstawieniami. Cały zespół bardzo intensywne ćwiczył od lutego 2003 r. Wszystkie role mówione i śpiewane wykonane były przez członków chóru, któremu towarzyszył zespół instrumentalny, złożony z zawodowych muzyków. Przedstawienie zostało przychylnie przyjęte przez liczną publiczność i było grane jeszcze czterokrotnie w maju i czerwcu 2004 r.

↑ do góry
Począwszy od 2003 r. chórzyści część wakacji spędzali na letnich obozach muzyczno-sportowych, podczas których uczyli się nowego repertuaru. Na obozy letnie młodzież wyjechała do Sidziny (2003), Murzasichla (2004), Swarzewa (2005) i Karpacza (2006). Wyjazdy były nie tylko okazją do ćwiczenia nowych utworów, ale też miały bogaty program turystyczny i rekreacyjny. Niebagatelną ich zaletą była możliwość lepszego zintegrowania się młodzieży niż podczas cotygodniowych prób w trakcie roku szkolnego. Jesienią 2003 r. do kadry chóru dołączyła Izabella Krych, w 2004 r. Maria Biernat, a w 2005 r. Karolina Matusiak.

↑ do góry
Kulminację sezonu 2004/2005 stanowiła wymiana z młodzieżową Orkiestrą Gimnazjum im. Eichendorffa z Koblencji (Niemcy), pracującą pod kierownictwem Eberharda Neumanna. Orkiestra przebywała w Grodzisku Mazowieckim od 30 IV do 7 V 2005 r., a rewizyta Grodziskiego Chóru Dziecięcego w Koblencji trwała od 21 do 28 V. Niemieccy uczniowie mieli w Grodzisku bogaty program turystyczny, na który złożyły się atrakcje lokalne, wycieczki do Warszawy i Żelazowej Woli.
Muzyczną treścią projektu były cztery koncerty, po dwa w Polsce i w Niemczech, złożone z utworów wykonywanych osobno przez chór i orkiestrę, jak też z przygotowanych specjalnie na tę okazję dzieł wokalno-instrumentalnych Haydna i Buxtehudego, które oba zespoły wykonywały wspólnie. W Polsce miały miejsce dwa występy: w kościele św. Anny w Grodzisku Mazowieckim i w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie.
Rewizyta grodziskiego chóru w Koblencji była niezapomnianym przeżyciem. Gospodarze zorganizowali bogaty program turystyczny złożony m.in. z wycieczki statkiem po Renie, zwiedzania zamku Marksburg, domu Beethovena w Bonn i katedry w Kolonii. Wspólne koncerty, z tym samym programem co koncerty w Polsce, odbyły się w pięknych kościołach w Koblencji i Oberwesel.

↑ do góry
Jesienią 2005 r. chór po raz pierwszy uczestniczył w konkursie zagranicą. Odbył się on w Kłajpedzie na Litwie, w mającej świetną akustykę sali Uniwersytetu. Nasz chór został wysoko oceniony i zdobył swe pierwsze zagraniczne trofeum: trzecie miejsce na XV Międzynarodowym Konkursie Chórów im. Szimkusa. Ten pierwszy zagraniczny festiwal był dla uczestników wyjazdu niezwykłym przeżyciem, obfitującym w momenty wzniosłe, takie jak występ konkursowy, które przeplatały się z chwilami zwątpienia, jak przybycie do niespełniającego żadnych norm akademika szkoły morskiej, gdzie zespół był zakwaterowany.

↑ do góry
Pod koniec roku z najbardziej zaawansowanych i najstarszych dziewcząt został wyłoniony 14-osobowy zespół kameralny, który występował niezależnie od dużego składu przez cały rok 2006. To wtedy została podjęta decyzja o zmianie nazwy całego zespołu, ponieważ słowo „dziecięcy” stało się nieadekwatne do wieku chórzystek. Nazwą obowiązującą od stycznia 2006 r. jest: „Grodziski Chór Bogorya”.

↑ do góry
Początek roku 2006 przyniósł zespołowi spektakularne zwycięstwo: dwie pierwsze nagrody (dużego chóru w kategorii dziecięcej i składu kameralnego w kategorii żeńskiej) na XV Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Myślenicach.
Po powrocie z Myślenic chór zabrał się do wytężonej pracy nad Mszą Koronacyjną Mozarta, którą wykonał dwukrotnie w czerwcu (w kościele św. Anny w Grodzisku Mazowieckim i w kościele św. Jadwigi w Milanówku). Adaptacji dzieła na chór 3-głosowy dokonał Marcin Łukasz Mazur. Dzięki dotacji z programu Rozwój inicjatyw lokalnych MKiDN sfinansowana została orkiestra złożona z zawodowych muzyków, wydrukowane zostały programy i zrealizowane nagranie. Partie solowe wykonali: Karolina Matusiak – sopran, Joanna Motulewicz – alt, Andrzej Wiśniewski – tenor i Tomasz Piętak – bas. Oprócz mszy Mozarta w programie koncertów znalazły się także utwory J. M. Haydna i D. Buxtehudego. Oba wykonania zgromadziły bardzo liczną publiczność. Jesienią została wydana płyta CD z nagraniem drugiego z koncertów.
Po koncertach Mozartowskich chór wyjechał na trzy dni do Vranova nad Toplą na Słowacji, gdzie wziął udział w XIX Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym, a latem udał się na obóz wakacyjny do Karpacza. Podczas kolonii w Karpaczu współpracę z chórem podjęła Kinga Machura, która do 2011 r. prowadziła indywidualne i grupowe zajęcia z emisji głosu.

↑ do góry
Jesienią Grodziski Chór Bogorya wyjechał do Zwickau, gdzie stanął w szranki z 30 zespołami z całej Europy, podczas V Konkursu Chórów im. Roberta Schumanna, rozgrywanego w 150. rocznicę urodzin kompozytora w jego rodzinnym mieście. Chór był do tego konkursu dobrze przygotowany, co zostało też docenione przez międzynarodowe jury, które przyznało mu złoty dyplom i zwycięstwo w kategorii chórów młodzieżowych. Podczas tego konkursu chór zaprezentował trudny program, zawierający głównie polską muzykę współczesną.
Po powrocie z Niemiec chór wystartował jeszcze w II Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym, odbywającym się w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie zdobył pierwsze miejsce w kategorii chórów młodzieżowych.

↑ do góry
17 lutego 2007 r. Grodziski Chór Bogorya został laureatem Złotej Bogorii, nagrody przyznawanej corocznie osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla miasta i lokalnej społeczności Grodziska Mazowieckiego. Nagroda przyznana została za „rozsławianie naszego miasta i osiągnięte sukcesy na wielu międzynarodowych i krajowych festiwalach chóralnych”.

↑ do góry
Rok 2007 rozpoczął się udziałem w jubileuszu XXV-lecia chóru Cantus Cantilena w Cieplicach Turczańskich. Pobyt na Słowacji był bardzo ciekawy i doskonale zorganizowany. Oprócz udziału w koncertach jubileuszowych przewidziane były dla nas różne atrakcje: wizyta w Kremnicy i Martinie, kąpiel w miejscowych basenach termalnych i zwiedzanie ruchomej szopki w Rajeckiej Lesnej. Wymiana partnerska chórem Cantus Cantilena została niespodziewanie przerwana, ponieważ w grudniu 2007 r. nagle zmarł jego dyrygent, pan Ján Leporis. Planowana na maj 2008 r. rewizyta dziewcząt ze Słowacji nie doszła do skutku.

↑ do góry
Punktem kulminacyjnym roku 2007 był wyjazd koncertowy do Austrii i Włoch, który odbył się w drugiej połowie sierpnia. Podczas tego wyjazdu chór kilkakrotnie wystąpił i zwiedził wiele cudownych miejsc. Ciekawym przeżyciem była dla chórzystek wizyta w partnerskim Weiz, mieście zarazem nowoczesnym jak też dbającym o rozwój kultury i zachowanie tradycji. Po krótkim pobycie w Weiz Grodziski Chór Bogorya pojechał do pełnego fascynujących zabytków Arezzo (m.in. dom Petrarki i arkady Vasariego). Podczas kilkudniowego pobytu chór zwiedził też Sienę, zachowując na długo w pamięci cudowne krajobrazy Toskanii.
Na zakończenie roku Grodziski Chór Bogorya wystąpił na III Międzynarodowym Konkursie „Gaude Cantem” w Bielsku-Białej, gdzie zdobył pierwsze miejsce, złoty dyplom i wyróżnienie za najciekawszą interpretację utworu kompozytora polskiego, za eksperymentalny utwór pt. Canzone Andrzeja Koszewskiego.

↑ do góry
W pierwszych dniach maja 2008 r. na zaproszenie Grodziskiego Chóru Bogorya przyjechał do Polski chór dziewczęcy Puellae Cantantes z czeskiego miasta Litomierzyce, pod dyrekcją Jindřiški Bohatovej i Romana Pallasa. Dziewczęta z Czech wzięły udział w uroczystym koncercie chóralnym, który odbył się 3 maja w kościele św. Anny w Grodzisku Mazowieckim. Na zakończenie wieczoru połączone zespoły z towarzyszeniem orkiestry kameralnej zaśpiewały Laudate pueri Dominum Johanna Michaela Haydna.
W czasie wolnym oba chóry udały się na wycieczkę do Żelazowej Woli i do Warszawy, gdzie zwiedziły m.in. Zamek Królewski, a w nim sale sejmowe, w których uchwalona została Konstytucja 3 Maja.

↑ do góry
W lipcu 2008 r. Grodziski Chór Bogorya pojechał do Wiednia, dokąd został zaproszony aby wziąć udział w międzynarodowym festiwalu „Summa Cum Laude”. W imprezie tej zaprezentowało się 30 młodzieżowych chórów i orkiestr z pięciu kontynentów (Afryka, Ameryka Północna, Australia, Azja i Europa). Poszczególne imprezy festiwalu odbywały się w najbardziej prestiżowych miejscach Wiednia: ceremonia otwarcia w katedrze św. Szczepana, konkurs i koncert laureatów w złotej sali Musikvereinu, zakończenie i rozdanie nagród w ratuszu. Grodziski Chór Bogorya z wynikiem „with excellent success” uplasował się na czwartym miejscu w bardzo mocno obsadzonej kategorii chórów o głosach równych, będąc jednocześnie najwyżej ocenionym chórem europejskim.

↑ do góry
Rok 2009 rozpoczął się dla Grodziskiego Chóru Bogorya miłym sukcesem, jakim było zdobycie grand prix na X Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pruszkowie. Jest to skromna impreza regionalna, na której chór wystąpił już trzykrotnie, za każdym razem sięgając po najwyższe laury (2003, 2007, 2009).
Znacznie poważniejszym wydarzeniem był I Międzynarodowy Festiwal Chórów Młodzieżowych „Ama La Musica”, który odbył się 13 czerwca 2009 r. w Środzie Wielkopolskiej. W konkursie tym, w którym wzięło udział 11 chórów jednorodnych i mieszanych, Grodziski Chór Bogorya wywalczył pierwsze miejsce. Był to sukces tym większy, że jury zrezygnowało z planowanego podziału na kategorie i oceniało łącznie chóry jednorodne i mieszane.

↑ do góry
W lipcu chór udał się do Bratysławy na I Międzynarodowy Festiwal Muzykującej Młodzieży. Koncerty odbywały się w zabytkowym kościele Jezuitów i w sali lustrzanej bratysławskiego Pałacu Prymasowskiego. Na festiwalu tym Grodziski Chór Bogorya zdobył dwa srebrne pasma: w kategorii muzyki religijnej i chórów młodzieżowych do 21 lat. Oprócz koncertów czekały na nas także liczne atrakcje turystyczne: rejs statkiem po Dunaju, zwiedzanie historycznego zamku Devin, usytuowanego na wysokiej skale, gdzie Morawa wpada do Dunaju oraz położonej w Małych Karpatach jaskini Driny.

↑ do góry
W listopadzie 2010 r. minęło dziesięć lat od początku istnienia chóru. Z tej okazji 6 listopada w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku Mazowieckim został zorganizowany uroczysty koncert, w którym wzięły udział znakomite zespoły: Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Z. Brzewskiego pod dyr. Andrzeja Gębskiego, Elsner Coro pod dyr. Katarzyny Sokołowskiej, chór La Musica z Lublina pod dyr. Zdzisława Ohara i Chór Żeński Lutnia pod dyr. Marcina Łukasza Mazura. Gospodarzem koncertu był Grodziski Chór Bogorya, a gospodarzem miejsca ks. Proboszcz Jarosław Miętus, od lat przyjmujący Bogorię z otwartymi ramionami.
Każdy z zespołów wykonał własny program artystyczny. Grodziski Chór Bogorya wystąpił w dwóch składach: grupa koncertująca zaśpiewała pod batutą Marcina Łukasza Mazura, natomiast grupa młodsza, zwana chórem przygotowawczym, pod kierownictwem Anny Asińskiej. Na zakończenie uroczystości wszyscy wykonawcy połączyli siły i odbyło się prawykonanie utworu Assumpta est Maria Krzysztofa Dziermy na chór żeński i orkiestrę. Na koncert przybyli wybitni polscy kompozytorzy współcześni: Romuald Twardowski i Krzysztof Dzierma. Całość uroczystości została utrwalona na płycie DVD, którą wydano niespełna rok później.
Ostatni akcent jubileuszu miał miejsce 7 listopada 2010 w Centrum Edukacji Kulturalnej Radogoszcz, gdzie otwarto wystawę, poświęconą historii i osiągnięciom chóru. Wystawa została profesjonalnie przygotowana przez Aurelię i Janusza Sobierajów, którzy podczas uroczystego wernisażu wygłosili prelekcję na temat dotychczasowej działalności zespołu.

↑ do góry
Mając dobrze przygotowany repertuar, w tydzień po koncercie jubileuszowym chór wziął udział w VI Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Varsovia Cantat, podczas którego zdobył I nagrodę w kategorii chórów młodzieżowych o głosach równych.

↑ do góry


Rok 2011

Pierwszym ważnym wydarzeniem w 2011 r. był koncert poświęconym pamięci Janusza Krupskiego, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 r., a jego troje dzieci: Jan, Łukasz i Marysia śpiewało kiedyś w Grodziskim Chórze Bogorya. Uroczystość ta, zorganizowana przez skrzypka Pawła Krupskiego, syna pana Janusza, odbyła się w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Oprócz Grodziskiego Chóru Bogorya w koncercie wzięły udział Chór Żeński LUTNIA, Orkiestra i Zespół Muzyki Dawnej Univarious. Na zakończenie koncertu wszyscy uczestnicy wykonali Assumpta est Maria Krzysztofa Dziermy. W tym okresie zajęcia z emisji głosu z młodszymi koleżankami zaczęła prowadzić wychowanka chóru, Barbara Ronisz-Kucharczyk. W kolejnych miesiącach do grona pedagogów chóru dołączyły: Olga Wądołowska (2011 r.), Lidia Kitlińska (2012 r.) i Liliana Bach (2012-2014).

↑ do góry
Kolejnym ważnym wydarzeniem roku 2011 był czerwcowy wyjazd młodszej grupy chórzystek do Czech. Dziewczęta zostały zaproszone przez zespół Modrásci, grupę przygotowawczą zaprzyjaźnionego z Grodziskim Chórem Bogorya chóru Puellae Cantantes z Litomierzyc. Pierwszy zagraniczny wyjazd młodszych chórzystek obfitował w różnorodne doświadczenia. Dziewczynki wzięły udział w dorocznym koncercie w teatrze w Litomierzycach i uczestniczyły w urozmaiconym programie turystycznym. Rewizyta chóru czeskiego w Grodzisku Mazowieckim nastąpiła we wrześniu.

↑ do góry
Koncertująca grupa Grodziskiego Chóru Bogorya również nie narzekała na brak wyjazdów zagranicznych w 2011 roku. W lipcu chór udał się na tournée do Austrii i Słowenii. Przez pierwszy tydzień wyjazdu zespół gościł w Weiz – partnerskim mieście Grodziska Mazowieckiego, gdzie miał intensywny i urozmaicony program, którego kulminacją był wspólny koncert z Młodzieżowym Chórem Weiz pod dyrekcją Johannesa Steinwendera, Podczas pobytu w Weiz chór wziął udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Śpiewie Chóralnym w Grazu, gdzie zdobył dwa srebrne medale: w kategorii muzyki współczesnej i w kategorii chórów młodzieżowych.
Drugą część wyjazdu chóru – do słoweńskiego Bledu, również należy uznać za bardzo udaną, choć nie mniej pracowitą. Grodziski Chór Bogorya koncertował w malowniczych miejscach Słowenii: kościele na Jeziorze Bledzkim, kościele parafialnym w Bledzie i na górującym nad jeziorem, usytuowanym na majestatycznej skale zamku.

↑ do góry
Po powrocie do Polski chór udał się jeszcze na VII Międzynarodowy Konkurs Gaude Cantem do Bielska-Białej, podczas którego zdobył złoty dyplom oraz dwa wyróżnienia: za najciekawszą interpretację utworu współczesnego oraz dla najlepszego chóru młodzieżowego.
Uroczystym zwieńczeniem 2011 roku był występ podczas Europejskiej gali kolęd w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, która odbyła się w ramach XII Europejskich Spotkań Chóralnych.

↑ do góry


Rok 2012

Rok 2012 upłynął pod hasłem partnerstwa chórów. W kwietniu do Grodziska Mazowieckiego przybył doskonały chór Szkoły Muzycznej im Kodalya z Budapesztu. Ośrodek Kultury wraz z Instytutem Węgierskim zorganizowały koncert w Kościele przy ul. Piaskowej. Oba zespoły zaprezentowały obszerne wybory ze swoich programów, a na zakończenie wspólnie wykonały Salve Regina Miklósa Kocsára.
Kolejna wizyta zagranicznych gości odbyła się w lipcu. Tym razem do Grodziska zawitał Młodzieżowy Chór z Weiz. Oba zespoły wystąpiły razem już rok wcześniej, podczas wizyty Grodziskiego Chóru Bogorya w Austrii. W efekcie miały wspólnie przygotowane cztery utwory, które zabrzmiały podczas koncertu w zaprzyjaźnionej parafii przy ul. Piaskowej.

↑ do góry
Głównym wydarzeniem sezonu było tournée po Niemczech, Danii i Szwecji, na które chór wybrał się w sierpniu. Pierwszy występ odbyły się w Niemczech: w parafii św. Andrzeja w Teltow pod Berlinem oraz w szkole im. Gabriele von Bülow, z klasami z rozszerzonym jęz. polskim. Podczas trzydniowego pobytu dziewczęta z Bogorii zwiedziły Muzeum Pergamonu, Reichstag, Muzeum Holokaustu, obejrzały Bramę Brandenburską, a także miały możliwość odwiedzenia Konzerthausu – jednej z najważniejszych sal koncertowych Berlina.
Po krótkim ale intensywnym pobycie w Berlinie, chór wyruszył w dalszą podróż do Danii, aby wziąć udział w IV Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Randers. Występy konkursowe rozłożone były na dwa dni – pierwszego prezentowany był program religijny, drugiego świecki. Zaraz po występie z repertuarem świeckim Bogorya wyruszyła na koncert do Silkeborga. Na tym miały się zakończyć koncertowe zmagania, gdy nieoczekiwanie okazało się, że zespół został zakwalifikowany do konkursu finałowego o Grand Prix. To wprawdzie powędrowało do Japonii, ale wyruszając następnego dnia w dalszą drogę, chór miał w swoim dorobku kolejny złoty dyplom i zwycięstwo w kategorii chórów młodzieżowych.
12 sierpnia chór wyruszył promem przez Bałtyk, do szwedzkiego Göteborga. Już kilka godzin po przyjeździe do Szwecji zespół wystąpił na mszy św. w polskim kościele w Angered. Następny dzień przyniósł nieco zasłużonego odpoczynku na plaży i zwiedzanie Göteborga. 14 sierpnia chór udał się do Malmö, gdzie zaśpiewał na ostatnim podczas tournée koncercie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dom Polski i polski konsulat. Ostatnią noc chór spędził w schronisku młodzieżowym w starej latarni morskiej w Smygehuk, znajdującej się w najdalej na południe wysuniętym miejscu Szwecji. 15 sierpnia zespół dotarł promem do Świnoujścia, a stamtąd do Grodziska Mazowieckiego.

↑ do góry
We wrześniu 2012 r. chór przyjmował w Grodzisku Mazowieckim już trzeci zespół zagraniczny – Landesjugendchor Brandenburg z Niemiec. Wspólny koncert odbył się 22 września w parafii przy ul. Piaskowej. Tym razem wspólnie wykonanym utworem był Kujawiak Andrzeja Koszewskiego.
Ostatni koncert w 2012 roku miał miejsce 18 listopada w Łodzi. Odbył się w ramach XV Łódzkiego Festiwalu Cantio Lodziensis i zaowocował I nagrodą w kategorii chórów młodzieżowych.

↑ do góry


Rok 2013

Pierwszym ważnym wydarzeniem 2013 roku był udział w koncercie, zorganizowanym z okazji dwudziestolecia działalności zaprzyjaźnionego chóru La Musica z Lublina. Grodziski Chór Bogorya włączył się w uroczystość jako jeden z kilku zaproszonych zespołów. Dla chóru z Grodziska występ w Lublinie stanowił okazję do próby generalnej, podczas której zabrzmiał nowy repertuar przygotowywany na wyjazd do Hiszpanii, w którym znalazły się utwory J. Busto, X. Sarasoli i M. Rodrígueza Perisa.

↑ do góry
30 maja chór wyruszył w swoją pierwszą podróż samolotem i już po południu rozpoczął zwiedzanie zabytkowej części Madrytu. Po uczcie duchowej w Muzeum Królowej Zofii, wszyscy ze smakiem zjedli tradycyjną hiszpańską paellę.
Następnego dnia wieczorem odbył się pierwszy z koncertów, w barokowym kościele Concepción Real de Calatrava w centrum Madrytu.
Następny dzień dziewczęta z Grodziskiego Chóru Bogorya prawie w całości spędziły razem z chórem Antara Korai w Alcorcón nieopodal Madrytu. Najpierw chórzystki z Polski zostały zaproszone na obiad do rodzin z chóru Antara Korai, a wieczorem w nowoczesnym Teatrze Buero Vallejo odbyło się I Międzynarodowe Spotkanie Chórów Młodzieżowych, zorganizowane przez dyrekcję Konserwatorium w Alcorcón, Po występie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczyste przyjęcie w budynku Konserwatorium.
Ostatni dzień w Hiszpanii – 2 czerwca – chór spędził w malowniczym mieście Ávila. dokąd został zaproszony przez panią Jolantę Grześków i inne osoby ze Stowarzyszenia Polskiego Dom Kopernika. Po zwiedzaniu historycznego centrum miasta i spacerze po zabytkowych murach, chór udał się do Audytorium św. Franciszka, gdzie dał ostatni koncert w Hiszpanii. Kończący tournée występ w zaadaptowanym na salę koncertową gotyckim kościele był jednym z najlepszych w historii Chóru.

↑ do góry
Jesienią zespół miał kolejną okazję do nawiązania międzynarodowych przyjaźni. W Grodzisku Mazowieckim gościł dziecięcy chór Les Mirabelles z Francji, prowadzony przez Annę Burger. Francuscy chórzyści zostali zakwaterowani w domach chórzystek z Bogorii, a czas spędzony w Polsce wykorzystali na zwiedzanie najciekawszych okolicznych zabytków oraz dwa koncerty. Jeden z nich odbył się w sali widowiskowej Centrum Kultury, a drugi, wspólnie z Bogoryą tradycyjnie w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim.

↑ do góry
W listopadzie 2013 r. Grodziski Chór Bogorya odniósł niecodzienny sukces, zdobywając większość nagród na XI Międzynarodowym Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna: grand prix, złoty dyplom w kategorii chórów jednorodnych, nagrodę za najlepsze wykonanie utworu muzyki sakralnej, nagrodę za najlepsze wykonanie utworu muzyki współczesnej i nagrodę dla najlepszego dyrygenta. Prosto z Rybnika chór udał się do Budapesztu, gdzie w kościele św. Teresy dał koncert z okazji Święta Odrodzenia Polski. Koncert ten został zorganizowany przez Instytut Polski w Budapeszcie.

↑ do góry


Rok 2014

Rok 2014 był przełomowy dla Grodziskiego Chóru Bogorya, ponieważ dotychczasowy chór przygotowawczy awansował do roli głównego zespołu koncertującego, a starszy skład chóru zawiesił działalność.
Pierwszym występem w 2014 roku było tradycyjne Grodziskie kolędowanie w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy Piaskowej. Podczas tego koncertu zaprezentowały się obie grupy Grodziskiego Chóru Bogorya: młodsza i starsza.
Nowy zespół koncertujący Grodziskiego Chóru Bogorya prężnie wziął się do pracy już od początku roku. Jego wysiłek szybko został doceniony. Wiosną chórzystki wzięły udział w dwóch konkursach muzycznych: Festiwalu piosenki Tulipanada w Domu Kultury Arsus oraz w XXXIV Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych w Domu Kultury Wola, w obu zdobywając drugie nagrody.

↑ do góry
Kolejnym ważnym wydarzeniem roku 2014 był udział chóru w przedstawieniu zorganizowanym z okazji stulecia śmierci Józefa Chełmońskiego, zatytułowanym Ja, Indianin z Mazowsza. W spektaklu wykorzystane zostały utwory ze zbiorów Oskara Kolberga. W rolę Józefa Chełmońskiego wcielił się reżyser spektaklu – Leszek Zduń, natomiast kierownictwo muzyczne sprawował Maciej Kierzkowski. Spektakl został wykonany dwukrotnie: 6 kwietnia sali widowiskowej Centrum Kultury oraz 14 czerwca na Stawach Goliana.

↑ do góry
Kulminacją sezonu był wakacyjny wyjazd do Francji i Niemiec, stanowiący rewizytę u chóru Les Mirabelles. Oprócz grupy złożonej z młodszych chórzystek w wyprawie wziął udział kilkunastoosobowy zespół dziewcząt ze starszego chóru. Autokar z Grodziska Mazowieckiego wyruszył 2 lipca, natomiast już 3 lipca odbył się pierwszy występ dla uczniów Gimnazjum im. Marii Curie w Mannheim. Wieczorem Grodziski Chór Bogorya dotarł do Nancy, gdzie dziewczęta zostały zakwaterowane u rodzin z chóru Les Mirabelles. Pobyt we Francji obfitował w liczne wrażenia: zwiedzanie i koncert w związanym z osobą króla Stanisława Leszczyńskiego pałacu w Lunéville, zwiedzanie Nancy, z akwarium i Muzeum Secesji, a na koniec wspólny koncert w sali Poirel, głównej sali koncertowej Nancy.
7 lipca, po długich pożegnaniach, Grodziski Chór Bogorya wyjechał w drogę do Turyngii, gdzie zatrzymał się w schronisku młodzieżowym nieopodal zamku Greifenstein. Następnego dnia dziewczęta obejrzały na zamku niesamowity pokaz ptaków drapieżnych, a następnie pojechały do miasta Gotha na spotkanie z Chórem Dziecięcym Gothaer Kinderchor, które było ostatnim akcentem tej podróży koncertowej.

↑ do góry
W październiku starszy skład Bogorii wyjechał do Częstochowy na VII Międzynarodowy Festiwal Chóralnej Pieśni Maryjnej, podczas którego zdobył drugie miejsce (srebrną pochodnię). Wręczenie nagród odbyło się podczas koncertu galowego w Bazylice Jasnogórskiej.

↑ do góry


Rok 2015

Rok 2015 rozpoczął się mocnym akcentem: Grodziski Chór Bogorya zdobył pierwsze miejsce w kategorii chórów w XVI Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pruszkowie. W ten sposób nowy skład zespołu nawiązał do sukcesów swoich poprzedniczek, które trzykrotnie wracały z Pruszkowa z pierwszym miejscem.

↑ do góry
W końcu marca chór wyjechał na II Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Pasyjnej – pierwszy dla młodszego składu konkurs chóralny o zasięgu międzynarodowym. Konkurs w Szczecinie zakończył się wielkim sukcesem, jakim było zdobycie srebrnego pasma z wynikiem 86 punktów w skali 100-punktowej. Był to dziesiąty rezultat na ponad trzydzieści chórów, a fakt, że Grodziski Chór Bogorya śpiewał na trzy głosy zaledwie od pół roku, a wszystkie wykonywane podczas konkursu utwory były przygotowane w niespełna dwa miesiące, stanowił prawdziwy powód do satysfakcji. Program pobytu w Szczecinie był dość napięty, podczas dwóch dni odbyły się aż cztery koncerty, ale wyjazd we wszystkich aspektach należy zaliczyć do bardzo udanych.

↑ do góry
W przeddzień Bożego Ciała zespół udał się się do Czech na zaproszenie chóru Basové G, działającego przy Gimnazjum im. Franciszka Palackiego w Międzyrzeczu Wołoskim i prowadzonego przez Janę Krchákovą. Już pierwszego dnia pobytu odbył się wspólny koncert w byłej kaplicy miejscowej Szkoły dla Głuchoniemych. Podczas tego koncertu Grodziski Chór Bogorya wykonał prawie półgodzinny program, złożony z muzyki religijnej, współczesnej i ludowej, następnie z urozmaiconym koncertem wystąpili gospodarze. Oba występy się udały, atmosfera była znakomita, a po koncercie wszyscy udali się na przyjęcie, przygotowane przez chórzystów z Basovego G w budynku ich szkoły. Kolejne dwa dni były przeznaczone na program turystyczno-kulturalno-rekreacyjny, obejmujący spacer po Międzyrzeczu Wołoskim, wycieczkę na górę Radhoszcz, zwiedzanie pałacu i ogrodów w Kromieryżu i wyjście na basen. W niedzielę przed wyjazdem chór zaśpiewał na Mszy Świętej w sanktuarium na górze Św. Hostyń. Po występie chórzystki czekała jeszcze długa droga do Grodziska, dokąd autokar dotarł równo o północy.

↑ do góry
12 czerwca, na zakończenie roku szkolnego Bogorya wystąpiła wraz z chórem Cantata pod dyr. Barbary Paszkiewicz i hiszpańskim chórem Garoé z Madrytu pod dyr. Raúla Barrio w kościele p.w. św. Zbawiciela w Warszawie. Każdy z zespołów wykonał swój własny program, a na zakończenie odbyło się wspólne wykonanie hiszpańskiego utworu Más vale trocar Juana del Enciny. Wszystkie chóry zostały niezwykle życzliwie przyjęte przez ks. Proboszcza Tadeusza Sowę. Koncert podobał się także publiczności, na życzenie której ponownie wykonano Gaude Mater Polonia.

↑ do góry
Na początku października 2015 r. zespół ponownie wyjechał do Częstochowy na VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralnej Pieśni Maryjnej. Obecny skład chóru chcąc nie chcąc zmierzył się z dokonaniami poprzedniczek, startując w kolejnej edycji konkursu maryjnego. Okazało się, że dziewczęta podobnie jak ich poprzedniczki zdobyły drugie miejsce (srebrną pochodnię), co było dla chóru i dyrygentów powodem do wielkiej satysfakcji. Wręczenie nagród odbyło się podczas koncertu galowego w Bazylice Jasnogórskiej. Jeszcze przed wyjazdem do Częstochowy współpracę z chórem nawiązała Alicja Krasińska, która prowadziła indywidualne i zbiorowe zajęcia z emisji głosu.

↑ do góry
Tydzień po powrocie z Częstochowy Bogorya udała się do Berlina. Koncert z udziałem chóru dziewczęcego i orkiestry dętej miejscowego Barnim-Gymnasium odbył się 17 października w kościele Malchow-Wartenberg. Jak zwykle zorganizowany był bogaty program turystyczny, na który złożyło się zwiedzanie centrum Berlina, miejsca pamięci muru berlińskiego, Nowego Muzeum, panorama miasta z dachu Reichstagu i rejs statkiem po Szprewie. W niedzielę chór zaśpiewał na mszy polskiej w kościele w Spandau.

↑ do góry


Rok 2016

Kulminacja sezonu 2016 nastąpiła pod sam koniec roku szkolnego. W końcu maja Bogorya poleciała na trzy dni do Madrytu. Wyjazd był zorganizowany we współpracy z chórem Garoé i jego dyrygentem Raúlem Barrio. Grodziski Chór Bogorya wystąpił dwukrotnie, w madryckiej katedrze Almudeny i w kościele oo. Karmelitów bosych w Toledo. Na bardzo bogaty program turystyczny złożyło się zwiedzanie centrum Madrytu i Toledo oraz wizyty w Muzeum Królowej Zofii, egipskiej świątyni Debod, Muzeum Cerralbo, klasztorze Monasterio Encarnación i w domu El Greca w Toledo.

↑ do góry
Po Madrycie dziewczęta od razu zabrały się do dalszej pracy, szlifując repertuar na koncerty, poświęcone poezji Joanny Kulmowej i muzyce Marcina Łukasza Mazura. Koncerty odbyły się 18 i 19 czerwca, pierwszy w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, drugi w Salach Redutowych Teatru Wielkiego w Warszawie. Wystąpiły trzy chóry: Chór PSM I-st. im. T. Bairda w Grodzisku Mazowieckim pod dyr. Elżbiety Grzebalskiej, Chór dziecięcy „ARTOS'' im. Władysława Skoraczewskiego przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie pod dyr. Danuta Chmurskiej oraz Bogorya, pod dyr. Anny Asińskiej i Barbary Kucharczyk. Na zakończenie połączone chóry pod dyr. kompozytora wykonały Żabi jazz, Oba koncerty prowadzone były przez Barbarę Mazur, a w drugim wzięła udział sama pani Kulmowa. W ostatni weekend przed wakacjami Bogorya dokonała nagrania kilku utworów ze swojego repertuaru. Nagrania te przeznaczone są na przyszłą płytę kompaktową.

↑ do góry
W dniach 21-22 października Grodziski Chór Bogorya wziął udział w VII Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Gnieźnie, który odbywał się w pięknym, historycznym wnętrzu gnieźnieńskiej katedry. W Gnieźnie odnieśliśmy wielki sukces, otrzymując złoty dyplom w kategorii chórów dziecięcych oraz nagrodę specjalną Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego. W drodze powrotnej do Grodziska wystąpiliśmy na uroczystej mszy św. w archikolegiacie w Tumie, wspaniałej romańskiej świątyni o ponad 800-letniej historii.

↑ do góry
Od 6 do 9 listopada przebywał w Warszawie chór Basové G, nasz partnerski z Czech, prowadzony przez Janę Krchákovą. Chór ten wystąpił 6 listopada podczas wieczornej mszy św. w Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie, a wspólny koncert obu naszych zespołów odbył się w poniedziałek, 7 listopada w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku Mazowieckim. Przed przyjazdem do Grodziska nasi gości wystąpili na Rybnickiej Jesieni Chóralnej, podczas wizyty na Mazowszu zwiedzili Warszawę, a w drodze powrotnej zatrzymali się na kilka godzin w Krakowie.

↑ do góry


Rok 2017

12 maja Grodziski Chór Bogorya wystąpił w koncercie, inaugurującym IX Ogólnopolską Konferencję Metodyczną Nauczycieli Muzyki, która odbyła się w Mateczniku w Karolinie, siedzibie PZLPiT Mazowsze. Przy w pełni wypełnionej sali zaśpiewaliśmy półgodzinny program a cappella, złożony z utworów polskich kompozytorów współczesnych i zawierający oczywiście pieśni inspirowane polską muzyką ludową. W drugiej części koncertu wystąpił chór Mazowsza, który zaprezentował wybór polskich pieśni ludowych.

↑ do góry
Na Boże Ciało znowu wyjechaliśmy na Półwysep Iberyjski, tym razem do Barcelony. Wylecieliśmy z Warszawy 15 czerwca i w stolicy Katalonii spędziliśmy trzy pełne dni. Nasz wyjazd był pierwszą częścią wymiany partnerskiej z dziecięco-młodzieżowym chórem FUSIÓ z Sant Cugat, który przyjedzie do Grodziska w 2018 r. Podczas wyjazdu Grodziski Chór Bogorya wystąpił trzy razy: 16 VI w kościele Sagrada Familia w Barcelonie, 17 VI w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Sant Cugat (wspólnie z chórem dziecięco-młodzieżowym FUSIÓ) i 18 VI w opactwie Monasterio de Sant Cugat.

Jak zwykle mieliśmy intensywny program turystyczny, na który złożyły się: Muzeum Picassa, kościoły Sagrada Familia i Santa Maria del Mar, klasztor benedyktynów w Sant Cugat i Akwarium w Barcelonie. Po ostatnim koncercie pojechaliśmy na zasłużony odpoczynek na plaży w Barcelonecie. Zakwaterowani byliśmy u rodzin z chóru z Sant Cugat, którym serdecznie dziękujemy za gościnność. Koordynatorem projektu ze strony hiszpańskiej była p. Gemma Navarra – dyrektorka FUSIÓ. Bardzo dziękujemy!

Po powrocie do Grodziska znowu odbyły się nagrania, które przeznaczone są na kolejną płytę chóru. Tym razem nagrywaliśmy nie tylko w budynku dawnego kina Wolność, ale też w kościele MB Nieustającej Pomocy, gdzie zarejestrowaliśmy utwór pt. Nigra sum Pabla Casalsa na chór z organami.

↑ do góry
Trudno nam odmówić fascynacji Hiszpanią: poprzedni sezon zakończyliśmy w Barcelonie, a kolejny otworzyliśmy koncertami z chórem Antara Korai z Alcorcón koło Madrytu. Chór Antara Korai przyjął Bogoryę u siebie na początku czerwca 2013 r. Spędziliśmy wtedy sporo czasu z hiszpańskimi rodzinami, a wieczorem daliśmy wspólny koncert w miejscowym Teatrze Buero Vallejo. Na początku września 2017 r. odbyła się rewizyta, w ramach której nasze chóry spotkały się na kolacji integracyjnej w Grodzisku Mazowieckim i dwukrotnie wystąpiły: 8 IX w sali widowiskowej Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim i 9 IX w Kościele Seminaryjnym w Warszawie. Dyrygowali Juan Antonio Jiménez i Marcin Łukasz Mazur.

↑ do góry
8 października 2017 r. Grodziski Chór Bogorya otrzymał pierwsze miejsce i statuetkę „Złotej Pochodni” na IX Międzynarodowym Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej w Częstochowie i Koziegłowach, który odbywał się w dniach 7 i 8 października. Przesłuchania konkursowe miały miejsce w zabytkowym kościele parafialnym w Koziegłowach, a koncert galowy z ogłoszeniem wyników w Bazylice Jasnogórskiej. Był to nasz trzeci występ na tym festiwalu. W jego poprzednich edycjach w 2014 i 2015 r. otrzymaliśmy „Srebrne Pochodnie”.

↑ do góry
19 października Grodziski Chór Bogorya wziął udział w Ogólnopolskim Dniu Edukacji Muzycznej PWM, który miał miejsce w ZPSM nr 1 przy ul. Miodowej w Warszawie. Najpierw odbyły się półtoragodzinne warsztaty dla dyrygentów chórów z naszym udziałem, a wieczorem wystąpiliśmy na koncercie, zamykającym seminarium. Po majowym koncercie w Mazowszu to już drugi raz, kiedy nasz zespół został zaproszony do uczestnictwa w ogólnopolskiej imprezie, skierowanej do profesjonalistów.

↑ do góry


Rok 2018

W dniach 7-8 IV 2018 r. odbył się I Grodziski Festiwal Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych, zorganizowany przez Grodziski Chór Bogorya. Na nasze zaproszenie w Festiwalu wzięły udział: Chór La Musica z Lublina, Chór Canzonetta PSM im. Fr. Chopina w Warszawie, Chór PSM im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie oraz Chór PSM im. T. Bairda w Grodzisku Mazowieckim.

Festiwal trwał dwa dni, a ich główną treścią były warsztaty, podczas których chóry pracowały nad pięcioma utworami: Idzie chmura Romualda Twardowskiego, Mowo polska Tadeusza Paciorkiewicza, Ptaki Józefa Świdra, Krakowskie wesele Feliksa Nowowiejskiego oraz Echo i echo Marcina Łukasza Mazura. Żeby chórzyści mieli okazję zapoznania się ze stylem pracy różnych pedagogów, próby prowadzili dyrygenci poszczególnych zespołów: Anna Asińska, Karolina Filipczak, Krystyna Majksner, Marcin Łukasz Mazur, Zdzisław Ohar, Elżbieta Siczek i Ewa Szpotakowska.

W sobotę 7 kwietnia na spotkanie z młodzieżą został zaproszony prof. Romuald Twardowski, który podczas godzinnego wykładu opowiadał o początkach muzyki chóralnej i przedstawił kilka swoich utworów. Wystąpienie pana profesora zostało przez młodą publiczność przyjęte z wielkim zainteresowaniem.

Na zakończenie obu dni festiwalu w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyły się koncerty chóralne, podczas których chóry wykonywały własny repertuar, a w niedzielę 8 kwietnia zaprezentowały wspólnie przygotowane utwory.

↑ do góry
W roku 2018 przypada 350 rocznica urodzin wybitnego i zbyt rzadko wykonywanego francuskiego kompozytora Françoisa Couperina (1668-1733). Z tej okazji Grodziski Chór Bogorya przygotował dwa wokalno-instrumentalne utwory tego kompozytora: Motet de St. Augustin i Motet de Ste. Suzanne. Pierwszy raz wykonaliśmy je podczas koncertu festiwalowego 7 kwietnia, a drugie wykonanie odbyło się już tydzień później podczas koncertu, z okazji wizyty partnerskiej przedstawicieli miasta Carros z południowej Francji. Partie solowe wykonali Alicja Krasińska – sopran i Michał Janicki – baryton, a zespół instrumentalny złożony był z pedagogów szkół muzycznych w Grodzisku i Żyrardowie: Wioletta Hajdus i Millenna Kamińska – skrzypce, Małgorzata Sroczyńska – wiolonczela, Agnieszka Witomska – klawesyn.

↑ do góry
W dniach 10-13 maja 2018 r. na nasze zaproszenie przyjechała do Polski orkiestra dęta AIRPLAY z Barnim-Gymnasium w Berlinie, prowadzona przez Karstena Zweinigera i Simone Münzner. Nasi goście mieli urozmaicony program turystyczny, w ramach którego zwiedzili Muzeum Polin, Zamek Królewski, muzeum Chopina w Żelazowej Woli oraz obejrzeli film o zniszczeniach Warszawy. Równie bogaty był program artystyczny: pierwszy z koncertów, zatytułowany Viva la musica miał miejsce 11 maja w PSM im. Fr. Chopina w Warszawie. Uczestniczyły w nim po dwa zespoły z Polski i z Niemiec: Chór Canzonetta PSM im. Fr. Chopina pod dyr. Elżbiety Siczek, Chór Augustana ze szkoły muzycznej w Augsburgu pod dyr. Günthera Clausena, Grodziski Chór Bogorya i Orkiestra AIRPLAY. Na zakończenie koncertu połączone zespoły pod dyrekcją Karstena Zweinigera wykonały Odę do radości Beethovena. W sobotę 12 maja Orkiestra AIRPLAY wystąpiła na festynie ekologicznym w Książenicach.

↑ do góry
Jesienią ukazała się czwarta płyta kompaktowa, zawierająca repertuar z ostatnich trzech lat. Zawiera ona głównie utwory chóralne a cappella oraz wykonywane w 2018 roku motety Couperina.

↑ do góry
Przed zakończeniem roku szkolnego chór udał się z rewizytą do Orkiestry AIRPLAY z Berlina. Program, na który złożyły się koncerty i zwiedzanie, był jak zwykle urozmaicony. 31 maja, zaraz po przyjeździe dziewczęta wystąpiły dla uczniów zaprzyjaźnionego Barnim-Gymnasium, gdzie dla szczelnie wypełnionej sali wykonały prawie godzinny program. Tego samego dnia wieczorem chór pojechał do nowej sali koncertowej Gimnazjum Muzycznego im. G.F. Haendla, gdzie odbyła się próba do kolejnego koncertu. 1 czerwca miał miejsce główny koncert w ramach wymiany z Orkiestrą AIRPLAY, w którym wzięły udział: Polsko-Niemiecki Chór Spotkanie pod dyr. Agnieszki Wolf, Chór Dziecięcy Barnim-Gimnazjum pod dyr. Anke Grosse, Orkiestra AIRPLAY prowadzona przez Karstena Zweinigera oraz Grodziski Chór Bogorya. Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem Ody do Radości.

Trzeci i ostatni koncert odbył się 2 czerwca w Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma w centrum Berlina. W czasie między koncertami chórzystki korzystały z oferty kulturalnej stolicy Niemiec. Na bogaty program turystyczny złożyły się: przejażdżka statkiem i spacer po centrum, zwiedzanie Altes Museum, Muzeum Story of Berlin i wjazd na dach Reichstagu. Na zakończenie pobytu niezapomnianą niespodziankę sprawili nam gospodarze, zapraszając cały chór do Filharmonii Berlińskiej, gdzie dziewczęta wysłuchały dzieł Szostakowicza, Janaczka i Dworzaka w wykonaniu Niemieckiej Orkiestry Symfonicznej.

↑ do góry
Po wakacjach zespół przystąpił do realizacji projektu wykonania i nagrania 14 pieśni Legionów Piłsudskiego, do którego został zaproszony przez Włodzimierza Sołtysika, szefa Wydawnictwa Muzycznego Triangiel. Praca nad tym prawie 40-minutowym programem była mozolna, ale owocna – już w listopadzie pieśni zostały zaprezentowane na dwóch koncertach: w Centrum Kultury i w Kościele MB Nieustającej Pomocy. Od grudnia do lutego wszystkie pieśni zostały nagrane, a płyty kompaktowe były gotowe wiosną 2019 r. W projekcie tym wszystkie partie solowe zostały wykonane przez chórzystki z Bogorii z wyjątkiem piosenki "Ksiądz mi zakazował", w której rolę żołnierza podczas koncertów wykonywał uczeń grodziskiej PSM Antek Ripper, a nagrania na płytę dokonał Tadeusz Robaszyński-Janiec. Specjalnie do tych pieśni wypożyczone zostały stroje ludowe, w których Bogorianki wyglądały bajecznie kolorowo.

↑ do góry


Rok 2019

W dniach 7-8 kwietnia w Centrum Kultury odbył się II Grodziski Festiwal Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych, którego nutą przewodnią był jubileusz 200-lecia Stanisława Moniuszki. Podobnie jak przed rokiem festiwal miał formę warsztatów, w których tym razem wzięło udział ok. 180 chórzystów z pięciu szkół muzycznych w Giżycku, Grodzisku Mazowieckim, Sochaczewie, Warszawie, Żyrardowie i oczywiście Grodziskiego Chóru Bogorya.

W tym roku uczniowie pracowali nad sześcioma pieśniami: Prząśniczka, Gdyby mnie kto kochał szczerze i Wlazł kotek na płotek Stanisława Moniuszki oraz trzema pieśniami kompozytorów współczesnych: Lisi alfabet Andrzeja Koszewskiego, Krokusowa łączka Marka Jasińskiego oraz Zasypianie sowy Marcina Łukasza Mazura. Warsztaty były prowadzone przez dyrygentów zespołów: Annę Asińską, Anetę Biłas, Krystynę Majksner, Iwonę Niemyjską, Elżbietę Siczek, Ewę Szpotakowską oraz Marcina Łukasza Mazura. Drugiego dnia warsztatów z uczestnikami spotkała się wybitna śpiewaczka operowa Jadwiga Rappé, która podczas godzinnego spotkania w niezwykle barwny sposób opowiadała o swojej światowej karierze.

↑ do góry
Na zakończenie sezonu Grodziski Chór Bogorya wyjechał na koncerty do Portugalii. Tournée było zorganizowane we współpracy ze stowarzyszeniami muzycznymi Associação Musical Lisboa Cantat oraz Academia Musical dos Amigos das Crianças.

Do Lizbony dziewczęta poleciały 22 czerwca samolotem TAP, w którym po raz pierwszy zakosztowały Portugalii, w postaci dorsza z ziemniakami i szpinakiem zapiekanego w śmietanie. Samolot wylądował przed północą, a do hostelu Residencial João XXI zaspół przybył już 23 czerwca ok. godz. 1 w nocy.

23 czerwca rano chór udał się niespiesznie do centrum Lizbony, korzystając z parasolek, ponieważ cały czas mżyło. Trzeba nadmienić, że nikt się tego spodziewał, ponieważ w Polsce szalały ponad 30-stopniowe upały… Tego dnia odbył się pierwszy wspólny koncert – z chórem dziecięcym CILC, poprzedzony warsztatami, poświęconymi interpretacji wspólnie wykonywanej pieśni Verdes são os campos. Maestro Jorge Alves był mile zaskoczony poziomem przygotowania tekstu przez polskie chórzystki. Po koncercie, który miał miejsce w Audytorium Aquilino Ribeiro Machado – siedzibie towarzyszenia Muzycznego Associação Musical Lisboa Cantat – wykonawcy i publiczność zostali zaproszeni na poczęstunek.

24 czerwca zespół rozpoczął od dość długiego spaceru po dzielnicach Baixa i Alfama, podczas którego oglądał panoramę Lizbony z punktu widokowego Miradouro de Graca i zwiedził Katedrę Sé. Na obiad chór udał się do centrum handlowego Colombo, gdzie przy okazji spędził trzy godziny na zakupach… Wieczorem odbyło się główne wydarzenie całego wyjazdu – koncert w sali galowej ministerstwa finansów przy samym Praça do Comércio, wspólnie z doskonałym chórem kameralnym Lisboa Cantat, pod dyr. Jorge Alvesa. Na koncert przybył ambasador RP p. Jacek Junosza Kisielewski.

24 czerwca zespół rozpoczął od dość długiego spaceru po dzielnicach Baixa i Alfama, podczas którego oglądał panoramę Lizbony z punktu widokowego Miradouro de Graca i zwiedził Katedrę Sé. Na obiad chór udał się do centrum handlowego Colombo, gdzie przy okazji spędził trzy godziny na zakupach… Wieczorem odbyło się główne wydarzenie całego wyjazdu – koncert w sali galowej ministerstwa finansów przy samym Praça do Comércio, wspólnie z doskonałym chórem kameralnym Lisboa Cantat, pod dyr. Jorge Alvesa. Na koncert przybył ambasador RP p. Jacek Junosza Kisielewski.

Na środę 26 czerwca był zaplanowany intensywny program turystyczny. Najpierw chór pojechał do Muzeum Azulejos – słynnych portugalskich kafelków, a zaraz potem do Muzeum Fado, dzięki czemu zetknął się z dwoma najbardziej typowymi przejawami sztuki portugalskiej. Wczesnym popołudniem zaczęła się już próba w malowniczo położonym kościele Igreja das Mercês, gdzie wraz z chórem dziecięcym Academia Musical dos Amigos das Crianças, pod dyr. João Barrosa Bogorya dała swój ostatni koncert w Portugalii.

We czwartek 27 czerwca przed 7 rano dziewczęta już jechały metrem na lotnisko, skąd udały się w podróż powrotną do Polski.

↑ do góry
Sezon artystyczny 2019-2020 Chór Bogorya rozpoczął koncertem w Domu pod Królami w Warszawie, siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, gdzie 10 X 2019 r. miała miejsce gala wręczenia nagród Wydawnictwa Pani Twardowska. W tym roku statuetkami "Bursztynowych Nutek" zostali uhonorowani prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska i dyrygent chóru, Marcin Łukasz Mazur.

↑ do góry
W połowie października chór wyjechał na XV Międzynarodowy Festiwal Chórów "Gaude Cantem" do Bielska-Białej. Podczas festiwalu zespół wystąpił trzykrotnie: podczas przesłuchań w auli Szkoły Muzycznej oraz dwukrotnie w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bogorya wróciła do Grodziska ze srebrnym dyplomem w kategorii chórów dziecięcych.

↑ do góry


Rok 2020

Jubileuszowy dwudziesty rok działalności chóru rozpoczął się niebagatelnym sukcesem – Grand Prix na XX Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pruszkowie. W przeglądzie uczestniczyli soliści, zespoły i chóry – w sumie 76 występów. Grodziski Chór Bogorya wystąpił w połączonym składzie koncertującym i przygotowawczym z towarzyszeniem grupy uczniów ze Szkoły Muzycznej w Grodzisku Mazowieckim, którzy grali na wiolonczelach i ksylofonach. Eliminacje miały miejsce w Pruszkowie w grudniu 2019 r., a koncert laureatów odbył się 12 stycznia 2020 r.

↑ do góry
Na rok 2020 zaplanowany był jubileusz XX-lecia Grodziskiego Chóru Bogorya, ale z powodu pandemii korona wirusa w marcu wszystkie aktywności kulturalne w kraju i na świecie zostały zawieszone. Chór spotykał się jednak online i wbrew słowom łacińskiej sentencji „inter arma silent Musae”, w myśl których pozornie podczas pandemii muzy milczą, połączonymi siłami aktualnych i byłych chórzystek nagrał Piosenkę dla tych, którzy chcą być blisko autorstwa Heleny i Tadeusza Robaszyńskich-Jańców, napisaną już po zawieszeniu działalności szkół i placówek kulturalnych.

↑ do góry


Rok 2021

Po ponad roku milczenia wiosną 2021 r. chór wznowił próby stacjonarne. Nastąpiło radykalne odmłodzenie składu, część starszych dziewcząt odeszła, kilka młodszych zasiliło szeregi starszej grupy. Po krótkich przygotowaniach i nauce śpiewu na głosy 27 czerwca w Parku Skarbków odbył się pierwszy występ chóru po ponad rocznej przerwie.

↑ do góry
Po wakacjach w 2021 r. do chóru zgłosiło się kilka nowych dziewcząt, zespół powoli ale systematycznie się rozrastał i podnosił swoje umiejętności. Jesienią Grodziski Chór Bogorya wziął udział w XIX Konkursie Piosenkarskim Tulipanada w Ursusie, w którym zdobył 2. miejsce w kategorii chórów.

↑ do góry


Rok 2022

W grudniu i styczniu chór trzykrotnie wystąpił z kolędami, a po feriach zimowych zaczął intensywnie pracować nad programem dawnej muzyki religijnej. Kulminacją tego okresu był wyjazd w ostatnich dniach kwietnia na I Ogólnopolski Konkurs Organowego Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej Surrexit Vere do Włocławka. Na miejsce Bogorya dotarła 29 kwietnia, żeby zaraz po przyjeździe cały konkursowy repertuar zaśpiewać w kościele św. Józefa. Chór został tam bardzo życzliwie przyjęty, a występ stanowił ostatnią fazę przygotowań do konkursowych zmagań. Sam konkurs odbył się 30 kwietnia w kościele św. Stanisława, a ogłoszenie wyników nastąpiło wieczorem we włocławskiej katedrze. Grodziski Chór Bogorya zdobył złoty dyplom oraz nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu wielkanocnego (za antyfonalnie zaśpiewany utwór Regina caeli laetare Michaela Praetoriusa), plasując się w ścisłej czołówce konkursu, w którym uczestniczyło 18 chórów z całej Polski.

↑ do góry
15 czerwca 2022 r. Grodziski Chór Bogorya udał się w pierwszą od czasów pandemii podróż zagraniczną, której celem było Międzyrzecze Wołoskie na Morawach. Wyjazd ten był odnowieniem partnerstwa z tamtejszym chórem Coro Valacco, który jeszcze pod starą nazwą Basové G przyjmował nas w 2015 r., a rok później był naszym gościem.

Nasz chór wyruszył w podróż w środę po szkole, a pierwszy nocleg dziewczęta spędziły w Bytomiu, żeby we czwartek od rana udać się w dalszą drogę. W Czechach przewidziany był intensywny program: już pierwszego dnia chór zwiedził stare miasto i muzeum kapeluszy w Nowym Jiczynie, potem wspiął się do ruin zamku w Starym Jiczynie. Stamtąd udał się do Międzyrzecza Wołoskiego gdzie zwiedził bardzo interesujące obserwatorium astronomiczne. Dzień zakończył się próbą w miejscu koncertu.

W piątek rano był czas wolny, potem spacer po starym centrum Międzyrzecza, wyjście na zakupy i na obiad do restauracji. Po obiedzie chwila odpoczynku, próba w kościele i wspólny koncert z Coro Valacco pod dyr. Jany Krchákovej w kościele ewangelickim – najdłuższy i chyba najlepszy ze wszystkich naszych dotychczasowych występów. Punktem kulminacyjnym koncertu było wspólne wykonanie chorału „A na zemi upokojení” na zakończenie koncertu.

Sobota była przeznaczona na całodzienną wycieczkę do skansenu budownictwa ludowego w Rożnowie i na piękną górę Radhoszcz, na której poprzednia generacja chórzystek była już w 2015 r. Niedziela znowu była dość intensywna: rozpoczęła się od występu na mszy św. w Belotinie, po której chór pojechał zwiedzić zamek Helfštýn. Po półtoragodzinnym zwiedzaniu ruin zamku Grodziski Chór Bogorya posilił się pizzą i wybrał się w podróż powrotną do domu.

↑ do góry
Po powrocie z Międzyrzecza Wołoskiego dziewczęta jeszcze dwukrotnie wystąpiły 21 czerwca przed grodziską publicznością. W południe wzięły udział w integracyjnym spektaklu Post-Pandemic-Katharsis w reżyserii Katarzyny Bargiełowskiej, a wieczorem w Mediatece odbył się koncert kończący rok szkolny, w którym wystąpiły obie grupy Grodziskiego Chóru Bogorya.

↑ do góry
W połowie wakacji – 24 lipca w Grodzisku Mazowieckim miały miejsce ważne uroczystości jubileuszowe. Rano polową mszę św. celebrował ks. kardynał Kazimierz Nycz, a wieczorem siłami grodziskich zespołów i solistów wykonany został spektakl „500 plus czyli zgrany Grodzisk”. W obu tych wydarzeniach wystąpił Grodziski Chór Bogorya.

↑ do góry
Mocnym akcentem zakończyły się tegoroczne wakacje – w dniach 24-28 sierpnia 2022 r. zostały dla naszych chórzystek zorganizowane warsztaty wokalne. Zajęcia prowadziło pięcioro pedagogów: Aleksandra Chacińska, Barbara Kucharczyk, Małgorzata Romańska-Zwierz (indywidualna i zbiorowa emisja głosu), Anna Asińska i Marcin Łukasz Mazur (interpretacja współczesnej muzyki chóralnej, ekspresja w śpiewie). Warsztaty chóralne Grodziskiego Chóru Bogorya zostały dofinansowanie przez Fundusz Śpiewaj im. Staszka Jonczyka przy Fundacji Stefana Batorego. DZIĘKUJEMY!!!

↑ do góry